Skip to content

Medlem

Da vi ikke får støtte af nogen art, har vi valgt at indføre et årligt kontingent for medlemsskab. Dette vil gøre det muligt at investere i forskellige trænings objekter. Herudover betales der et symbolsk beløb pr. gang, for de træninger man ønsker at deltage i.

Kontingent for medlemskab af Hund & Jagt er 300 kr. for et år. Kontingentet forfalder i januar måned. Medlemskabet er gyldigt for en person, uanset antal af hunde der trænes med. Medlemsskabet er kun for stående jagthunde.
Da vi starter midt i året vil kontigent være 150 kr. for resten af året.

Medlemmer har fortrinsret til alle aktiviteter. Ikke medlemmer vil kunne deltage hvis der er plads og betaler dobbelt gebyr for at deltage i den enkelte aktivitet.

Kontigent og gebyr betales via mobilepay til box83313